درباره من

 

 

الف) مشخصات شخصی:

نام: سيد محمد مهدي

نام خانوادگي: غمامي

عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

آدرس پست الکترونيک:ghamamy.ir info@

آشنايي  با زبان ها: فرانسه(تخصصي و عمومي) ، عربي (تخصصی) و انگليسي (تخصصی و عمومی)

 

 

ب) تدریس:

کارشناسی:

1.      حقوق اساسی (1) و (2) و (3)

2.      جامعه شناسی حقوق

3.      حقوق اداری (1) و (2)

4.      حقوق و کامپیوتر.

5.      حقوق تطبیقی.

ارشد:

6.      مبانی حقوق عمومی

7.      حقوق اداری تطبیقی.

8.      حقوق اساسی تطبیقی

9.      حقوق عمومی در اسلام

10.  حقوق اساسی کشورهای اسلامی

11.  جامعه شناسی حقوق عمومی

12.  حقوق و آزادی­های عمومی.

دکتری:

تحلیل آراء دیوان عدالت اداری

حقوق اقتصاد عمومی

تحلیل مکاتب فلسفی کلامی

 

 ج) مقالات 

 1. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه، مجله: پژوهشنامه حقوق اسلامی»، پاییز و زمستان 1389 - شماره 32 (36 صفحه - از 153 تا 188). ISC
 2. مطالعه فقهی – حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی، مجله حکومت اسلامی، حکومت اسلامی سال پانزدهم زمستان 1389 شماره 4 (پیاپی 58). علمی – پژوهشی ISC
 3. نظم نوین جمهوری اسلامی ایران و کارویژه­های بسیج، مجله علمی – پژوهشی قدرت نرم، دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 155-182.
 4. مفهوم و کارکرد دین در سپهر حقوق عمومی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)، مجله: مطالعات حقوقی دولت اسلامی»،  پاییز 1391، سال اول- شماره 1 (20 صفحه - از 137 تا 156)
 5. قدرت نرم نظم اساسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق آرمان وحدت اسلامی، مجله: مطالعات قدرت نرم » تابستان 1391، سال دوم- شماره 6 علمی-پژوهشی (36 صفحه - از 113 تا 148). ISC
 6. نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مجله: مطالعات حقوق تطبیقی»،  بهار و تابستان 1391 - شماره 3 (20 صفحه - از 73 تا 92). ISC
 7. غمامی،سید محمد مهدی؛ تحول حقوق و آزادی های شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی، دانش حقوق عمومی»، پاییز 1391، سال اول- شماره 1 (22 صفحه - از 1 تا 22) ISC
 8. مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط مشی عمومی در نظام های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون، پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1392 شمارة 1 (پیاپی 37). علمی – پژوهشی.
 9. تبیین تطبیقی نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعه، مجله: مطالعات حقوقی دولت اسلامی»، بهار 1392، سال دوم- شماره 3 (28 صفحه - از 129 تا 156)
 10.  سازوکارهای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران (با مطالعۀ تطبیقی دیگر نظام های حقوقی)، دانش حقوق عمومی»، پاییز 1392، سال 2 - شماره 5 (22 صفحه - از 61 تا 82) علمی – پژوهشی ISC
 11. تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم­های آمریکا علیه دولت ایران، مطالعات حقوق بشر اسلامی»، تابستان 1392، سال دوم- شماره 4 (20 صفحه - از 89 تا 108) علمی – ترویجی.
 12.  آسیب‌شناسی مغایرت‌های تصویب‌نامه‌های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی)، دانش حقوق عمومی » بهار 1392، سال 2 - شماره 3 (38 صفحه - از 73 تا 110). ISC
 13. دسترسی به مناصب حاکمیتی در حکومت اسلامی، محدودیتها و الزامات مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حکومت اسلامی شماره70 ، سال هجدهم, شماره سوم زمستان 1392، از 63-93. ISC
 14. مبانی و اصول عدالت استخدامی در نظام حقوقی اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق اداری، ش 4، تابستان 1393، ص97- 118.
 15. تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی، مجله: دانش حقوق عمومی»،  تابستان 1393، سال سوم - شماره 8 (26 صفحه - از 89 تا 114). ISC
 16. بایسته­های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مجله: مطالعات راهبردی زنان»، زمستان 1393 - شماره 66 علمی-پژوهشی. (40 صفحه - از 117 تا 156). ISC
 17. تضمین محدودیت‌های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزه‌ی محدودیت‌های ضمنی، مجله: دانش حقوق عمومی»،  بهار و تابستان 1394، سال چهارم - شماره 11 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 111 تا 128). ISC
 18. تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون بررسی موردی دیدگاه‌های هانس کلسن و هربرت هارت، مجله: مطالعات حقوق عمومی»، بهار 1395، دوره چهل و ششم - شماره 1 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 139 تا 160)
 19. بایسته های بودجه ریزی در دفاع اقتصادی مطالعه موردی آسیب ها و راهبردهای بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران، مجله: آفاق امنیت»، تابستان 1395 - شماره 31 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 65 تا 92). ISC
 20. چالش های حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم (مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران)، مجله: آفاق امنیت، زمستان 1395 - شماره 33 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 83 تا 104). ISC
 21. بایسته‌های حقوقی الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی تلگرام، بهار و تابستان 1396 - شماره 12 علمی-ترویجی (وزارت علوم) (27 صفحه - از 9 تا 35)
 22. نقاط شروع مبارزه با فساد با تاکید بر رویکرد نشانگانی؛ با بررسی موردی وضعیت نظام حقوقی ایران، فصلنامه دانش حسابرسی. ۱۳۹۶; ۱۷ (۶۹)، علمی-پژوهشی (21 صفحه - ۱۵۱-۱۷۲)
 23. اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دانش حقوق عمومی، موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، علمی-پژوهشی، صفحه 281-300

 

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…